Skip to Content

Scrub Size Charts

Unisex Traditional Fit

Unisex 3-Pocket V-Neck Scrub Top Unisex 1-Pocket V-Neck Tunic Scrub Top Unisex Drawstring Cargo Scrub Pant
LCCC Nursing - Unisex V-Neck Scrub Top LCCC Nursing - Unisex V-Neck Tunic Scrub Top

Unisex Modern Fit

LCCC Dental Hygiene - 41"- Unisex Snap Front Lab Coat Men's 3-Pocket Snap Front Scrub Jacket

Women's Modern Classic Fit

Women's 4-Pocket Curved V-Neck Scrub Top Women's 3-Pocket Drawstring Flare Leg Scrub Pants LCCC Dental Hygiene - 39" Ladies Snap Front Lab Coat

Women's Traditional Classic Fit

Women's 3-Pocket V-Neck Scrub Top Women's 3-Pocket Mock Wrap Tunic Scrub Top Women's 3-Pocket Snap Front Scrub Jacket